Περιγραφή Φεστιβάλ

Kinono Art Gathering

κοινωνῶ -έω

εχω η πράττω σε κοινωνία με κάποιον, έχω μερίδιο η συμμετέχω σε κάτι μαζί με κάποιον άλλον

kinono σημαίνει Συμμετέχω. Ρήμα μεταβατικό και αμετάβατο.

Δίνω και παίρνω, συνδιαλέγομαι, αντιδρώ, παίρνω μέρος στην Τέχνη. Λογίζω την τέχνη όχι ως θέαμα, αλλά ως παρορμητική δύναμη, παράγοντα συνένωσης και αλλαγής που έρχεται μέσα από το νέο.

Σκοπός του kinono είναι να αναδείξει και να προωθήσει τον Πολιτισμό, όχι μόνο του νησιού της Τήνου, αλλά όλης της χώρας, δημιουργώντας ένα τόπο συνάντησης νέων δημιουργών και αναγνωρισμένων Πανεπιστημιακών, όπου μέσα από τη φιλοξενία και την αλληλεπίδραση θα δημιουργείται έργο, του οποίου κοινωνοί θα είναι τόσο οι ντόπιοι, όσο και οι φιλοξενούμενοι, Έλληνες και ξένοι, στο νησί.

Αυτός είναι και ο κεντρικός στόχος του kinono… Να ενώσει, να αλλάξει, να αναδείξει με κέντρο την Τήνο, την καλλιτεχνική πρόταση νέων δημιουργών.

Το εναλλακτικό Φεστιβάλ που προωθεί τη νέα γενιά καλλιτεχνών με κέντρο το νησί του Πολιτισμού, την Τήνο.