Περιγραφή Φεστιβάλ

Reborn Festival

Το Reborn είναι ένα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής που λαμβάνει χώρα στο νησί της Λήμνου από το 2013.

Είναι μια αυθόρμητη κίνηση που αποσκοπεί στο να γίνει ένας θεσμός ανανέωσης και να καθιερωθεί σαν μία εναλλακτική πρόταση έκφρασης, διασκέδασης και ψυχαγωγίας μέσω μουσικών και άλλως καλλιτεχνικών δράσεων. Εξάλλου ‘’reborn’’ σημαίνει αναγέννηση, και η αναγέννηση προϋποθέτει αλλαγή.

Επιπλέον έχει στόχο να καθιερωθεί ως μια εναλλακτική πρόταση έκφρασης και ψυχαγωγίας μέσω αναγνωρίσιμων καλλιτεχνών, τοπικών μουσικών σχημάτων, δράσεων και γενικότερα μέσω της συνολικής φιλοσοφίας που διακατέχει το concept αλλά και να αποτελέσει ερέθισμα κοινωνικής ευαισθητοποίησης